- hjælper dig til balance i krop og sjæl

clipboard.jpg


 

 

Startside
Op

 

 

 

 

Mere om heilpraktik

Heilpraktik
For at praktisere som heilpraktiker her i Danmark kræves efter afsluttet uddannelse en eksamen aflagt i Tyskland. Eksamenspanelet består af en læge, en amtslæge og en heilpraktiker. Disse krav er fastsat af Dansk Heilpraktikerforening. 
På tysk betyder ”heilen” at helbrede.
I Tyskland har uddannelsen været anerkendt af staten siden 1939. Hvis man her vil praktisere som alternativ behandler, er det et krav, at man er uddannet som heilpraktiker. Derpå kan man efter ønske specialisere sig indenfor et eller flere områder.
Den viden om helbredelse som heilpraktikken bygger på, har sin oprindelse helt tilbage fra Hippokrates, lægekunstens fader som levede for ca. 2500 år siden i Grækenland. I Europa har munke og nonner lindret og helbredt og på disse erfaringer er Heilpraktikken opstået. Senere er den blevet krydret med erfaringer fra kulturer som Ægypten og Kina.
Tilbage.........

Klinisk undersøgelse
Omfatter undersøgelser som også din praktiserende læge udfører.
Jeg måler blodtryk/tæller puls, lytter til (stetoskopi af) lunger, hjerte og tyktarm. 
Derudover undersøger jeg med mine hænder(palperer) lever, milt og tyktarm. 
Tilbage.........

Irisanalyse
I iris ses dels på den grundlæggende farve og struktur og dels efter pletter, nuanceforskelle og spalter. Farve og struktur handler om det grundlæggende helbred mens de mere lokale tegn såsom pletter og nuanceforskelle er specifikke idet lokaliseringen heraf svarer til et bestemt organ/system. 
Irisanalysen kan som diagnosemetode ikke stå alene  men tegn i iris kan åbne muligheden for at undersøge andre ting.
I iris kan man se styrker/svagheder, belastninger, organskader og betændelser men ikke f.eks. 
specifik sygdom, nyre/galdesten og graviditet.

Irisanalyse er en diagnoseform der kan spores helt tilbage til 1600 tallet, hvor tyskeren Philippus Meyens udgav et værk ”Chiromatica Medica”, hvor reflekterende tegn i iris er omtalt. Ungarske Ignatz Von Peczely (1826-1911) fangede som dreng en ugle i en fælde, som havde brækket sit ben – derefter så han tegn i uglens øjne. Som voksen blev han læge og udviklede et iris kort  Han er kendt som faderen til irisanalyse. 
Tilbage.........

Auriculoterapi 
Den Kinesiske øreakupunktur bygger på meridian læren. Metoden tilstræber i lighed med kropsakupunkturen primært genopretning af energiflowet i meridianerne. 
Den franske læge Jean Paul Nogiér har udviklet sin egen retning, benævnt auriculoterapi
.
I ørebrusken er der reflekser, der virker via nervesystemet til alle organer og strukturer samt punkter, der har en række psykiske virkeområder. En belastning i kroppen vil komme til udtryk i øret som et punkt der er enten ømt eller har en anderledes elektrisk modstand (måles med en punktsøger) og dette er således det man kalder et  "behandlingsværdigt" punkt.
Metoden er særdeles effektiv til smertebehandling

Tilbage.........

 

Homøopati
Homøopatisk medicin virker via stoffets vibration snarere end medicinsk. Ofte vil der ikke være molekyler tilbage af det oprindelige medie (Paradoksalt nok bliver medicinen stærkere og stærkere, jo mere den fortyndes!!!). Derfor er det vigtigt at overholde de forskrifter vedrørende indtagelse om ikke at spise, drikke (med undtagelse af vand!) eller ryge minimun 15 minutter før/efter indtagelse af medicinen.
Samuel Hahnemann (1755-1843) er homøopatiens fader. Via omfattende studier og afprøvninger er han kommet frem til et princip indenfor helbredelse “Similia similibus curentur” hvilket betyder “lignende helbreder lignende”. Dette skal forstås på den måde, at hvis et stof, det være sig et mineral, en plante eller et dyr indgivet i store doser, altså ufortyndet, fremkalder visse symptomer kan man helbrede lidelser/ubalancer, der fremviser lignende symptomer, ved at indgive stoffet i fortyndet tilstand. 
Et moderne skud på stammen af homøopatien er kompleksmidler, som er sammensat af forskellige homøopatiske enkeltmidler.
Tilbage.........

Pfytoterapi
Pfytoterapien er grundlæggende en erfaringsvidenskab. Der er i arkæologiske fund som daterer sig  60.000 år tilbage, identificeret pollen fra planter som den dag i dag anvendes i medicinen. Man har intuitivt og eksperimentelt gennem tiden fundet frem til planter der havde en helbredende virkning, og der er ganske givet røget et par hoveder på den bekostning.
Det er bl.a, i denne erfaring fra folkemedicinen at den medicinske forskning har taget udgangspunkt. Udvalgte planter er blevet undersøgt, man har fundet frem til det der anses for værende de virksomme stoffer og disse er blevet isoleret.
Et klassisk eksempel herpå er digitalis, som indgik i en engelsk ”klog kones” medicin mod hjerteinsufficiens. Hjertemedicin fremstilles fortsat af  de isolerede indholdsstoffer digitoxin og digoxin fra digitalisplanten. Der findes faktisk en del lægeplanter repræsenteret, enten som udtræk eller som renfremstillede enkeltstoffer i lægemiddelkataloget.
Den moderne naturvidenskabelige forsknings dobbelt blindede forsøg vil sandsynligvis aldrig kunne afdække effekten af tilstedeværelsen af de stoffer, der karakteriseres som uvirksomme og hvilken modulerende virkning, de måtte have på plantens virksomme stoffer. Og der er nok heller ikke den store interesse i sådanne undersøgelser, da man jo ikke kan tage patent på naturen... 
Tilbage.........

 

 

- hjælper dig til balance i krop og sjæl